Blogartikel
9 maart 2021 | 5 minuten leestijd

Van werkstudent naar scriptant | deel 1

Studentpool, de brug tussen theorie en praktijk

Studentpool slaat een brug tussen theorie en praktijk door haar studenten een studiegerelateerde bijbaan aan te bieden en hen praktisch op te leiden door het aanbieden van diverse trainingen. Wij brengen onze accountancy werkstudenten als assistent-accountant in contact met onze mkb-accountantskantoren, met als doel een duurzame relatie.

StudentPoolers dienen vanuit de onderwijsinstelling een stage of een scriptie uit te voeren bij een accountantskantoor. Studentpool stimuleert haar studenten om een stage of een scriptie bij een aangesloten accountantskantoren uit te voeren. In een tweetal interviews geven wij inzicht in de ervaringen uit de praktijk.

In het eerste deel; van werkstudent naar scriptant, een interview met Jacoline Schreuder, HR adviseur bij U adviseurs, over haar ervaring met werkstudent Henrikus en haar ervaringen met Studentpool.

U adviseurs is een accountantskantoor gevestigd in Leidschendam. Persoonlijk, betrokken, ervaren en snel op het gebied van financieel, fiscaal of ondernemers-advies. U adviseurs heeft 8 maanden met Henrikus gewerkt. Henrikus is een enthousiaste en bevlogen 4e jaars accountancy student. Hij gaat geen uitdaging uit de weg en is een ambitieuze student.

Wat is voor jullie de reden geweest om met Studentpool een samenwerking aan te gaan?
We zochten naar uitbreiding van ons team met ambitieuze medewerkers, die in de laatste fase van hun studie zaten of kortgeleden waren afgestudeerd. We waren (en zijn) er heilig van overtuigd dat we de kandidaten een leuke en uitdagende functie konden aanbieden, in een werkomgeving die anders is dan bij een gemiddeld accountantskantoor. Het wilde alleen niet goed lukken deze doelgroep te bereiken. Studentpool beschikte al over een portefeuille met kandidaten die bewust op zoek waren naar een functie als junior assistent accountant en dan vooral niet bij de grote kantoren. Dat bleek een mooie match!

Hoe ervaren jullie de samenwerking met Studentpool?
De samenwerking is heel prettig. We hebben een vast aanspreekpunt dat goed bereikbaar is en altijd bereid is met ons mee te denken, en we merkten dat er echt een stap extra werd gedaan om een geschikte kandidaat voor ons te vinden.

Hoe ervaren jullie de samenwerking met henrikus?
Uitstekend! Vanaf dag 1 was Henrikus onderdeel van ons team. Hij is een ambitieuze collega met kennis van zaken, spreekt zich vanaf het begin af aan al openhartig uit en is daarnaast ook nog eens gezellig.

Waar ligt voor jullie de meerwaarde om met Studentpool samen te werken?
De meerwaarde ligt vooral in het netwerk dat TSP heeft, met startende, ambitieuze kandidaten, die (in ons geval) op korte termijn beschikbaar zijn. TSP heeft vooraf al veel screening gedaan, wat voor ons veel werk uit handen heeft genomen. Daarnaast is het voor ons heel fijn dat Henrikus als starter met een frisse blik naar dingen kijkt en kritische vragen stelt. Dat houdt ons scherp en geeft een prettige dynamiek aan het team. En natuurlijk heeft hij voor ons veel en goed werk verricht!

Henrikus gaat bij jullie zijn scriptie schrijven. Hoe is dit tot stand gekomen?
Dit is eigenlijk al vrij snel ter sprake gekomen. Henrikus was, toen hij bij ons aan de slag ging, al aan het laatste gedeelte van zijn opleiding toe. We hebben hem aangeboden dat als hij bij ons zijn afstudeerstage zou willen doen, hij daarvoor de mogelijkheid zou krijgen. De samenwerking met Henrikus vinden we heel prettig en dat lijkt wederzijds, want hij doet zijn afstudeerstage nu inderdaad bij ons. Hij gaat onderzoek doen naar datavisualisatie (bijv. gebruik van PowerBI). Als kantoor proberen we voorop te lopen op het gebied van innovatie en digitalisering, dus dit kan een hele mooie toevoeging aan onze dienstverlening zijn.

Hoe ziet het vervolg met henrikus er voor jullie uit?
Eerst moet hij natuurlijk zijn afstudeerstage afronden, daarna zouden wij het heel leuk vinden als hij bij ons zijn loopbaan zal vervolgen.

Wat zouden jullie aan andere kantoren willen meegeven?
Je ziet nog regelmatig dat starters op de arbeidsmarkt moeite hebben om een baan te vinden, vanwege hun gebrek aan praktijkervaring. Wij zijn juist van mening dat dit zorgt voor vernieuwing en de dynamiek van het team ten goede komt. Studentpool daarom een rol laten spelen in het vinden van een geschikte kandidaat, is dan ook zeker het overwegen waard!

Deel dit artikel via