Richtlijnen community

Algemeen
Binnen de community van Studentpool is de Nederlands wet- en regelgeving van toepassing. Daarnaast dienen alle acties binnen de community in lijn te liggen met de richtlijnen beschreven in dit document en met de Code of Conduct die is opgenomen op de website.

Doel
Wanneer gebruik wordt gemaakt van het platform van Studentpool, maakt u deel uit van een community bestaande uit professionals en studenten uit heel Nederland. De community is in het leven geroepen om kennis met elkaar te delen, met elkaar te discussiëren over vraagstukken en om u als organisatie of student binnen de community te profileren. Binnen deze community wordt van allen een bepaalde mate van professionaliteit en integriteit verwacht. Iedereen die actief is binnen de community respecteert dit en wij vragen u dan ook om uw verantwoordelijkheid te nemen en deze richtlijnen serieus te nemen en op te volgen.

Richtlijnen plaatsen content
Het is belangrijk dat content op het platform kan worden gedeeld, zodat we van elkaar kunnen leren en kennis met elkaar kunnen maken. We willen echter voorkomen dat Studentpool een plek kan worden waar geweld wordt verheerlijkt of haat wordt gezaaid. Vanwege deze reden hanteert Studentpool de onderstaande richtlijnen:

Profileren: Een student of organisatie kan zich op de onderstaande manieren profileren binnen de community. In het algemeen geldt dat content die bijdraagt aan de doelen van de community wordt aangemoedigd.

Plaatsen berichten: Berichten dienen conform deze Richtlijnen en de Code of Conduct te zijn.

Plaatsen filmpjes: Het plaatsen van informatieve filmpjes en/of een introductie filmpje over een organisatie zijn toegestaan. Filmpjes met het doel om nieuwe medewerkers te werven zijn niet toegestaan.

Plaatsen evenementen: Het is mogelijk om evenementen te organiseren binnen de community zodat u met geïnteresseerde studenten in contact kunt komen. Dit kan bijvoorbeeld een lezing over een bepaald onderwerp zijn.

Plaatsen vacatures: Het plaatsen van vacatures op de community is verboden.

Gezonde discussie: De community is bedoeld om content te creëren met toegevoegde waarde. Zo wordt het gewaardeerd als een discussie omtrent een actueel onderwerp wordt begonnen. Te allen tijde dient de mening van anderen gerespecteerd te worden.

Respect en veiligheid: Iedereen dient met respect met elkaar om te gaan. Content die de veiligheid van gebruikers binnen de community schaadt, wordt direct verwijderd.

Discriminatie: Het is verboden om discriminerend gedrag te vertonen en binnen de community te plaatsen. Zo is content die religie of geaardheid van een andere gebruiker op de community schaad verboden.

Aanstootgevende inhoud: Het is niet toepasselijk om content te maken met daarin inhoud die negatief impact kan hebben op medegebruikers van de community. Content waarin seksuele of gewelddadige acties in worden getoond zal direct verwijderd worden.

Haatdragend, pesten of intimiderend taalgebruik: Taalgebruik zoals schelden en/of beledigingen zijn niet toegestaan. Acties die resulteren in pestgedrag of intimidatie worden niet getolereerd binnen de community. Indien dergelijke berichten worden geplaatst, zal dit leiden tot het inactief stellen van het account.

Spam: Opzettelijk een grote hoeveelheid berichten op de community plaatsen wordt niet gewaardeerd.

Authenticiteit: Het aanmaken van een nepprofiel of het overnemen van iemand anders zijn/haar profiel is verboden.

Privacy
De privacy van de gebruikers op de community wordt beschermd. Schending van privacy in afbeeldingen en/of video’s is wettelijk verboden. Dit mag enkel gebeuren met nadrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie.

Intellectueel eigendom
Studentpool streeft ernaar studenten en organisaties te helpen om hun intellectuele-eigendomsrechten te beschermen. Studentpool staat het plaatsen van inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, inclusief auteursrecht en handelsmerken, niet toe. Dit mag enkel gebeuren met nadrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie.

Meldpunt misstanden
Indien u activiteiten signaleert die in strijd zijn met de richtlijnen kunt u dit melden bij info@Studentpool.com.

Consequenties overtreding richtlijnen
Per overtreding wordt de ernst door Studentpool beoordeeld. De consequenties van het overtreden van deze richtlijnen zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding. Deze consequenties verschillen van het inactief gesteld worden tot het permanent ontzeggen van de toegang tot het platform van Studentpool.