Blogartikel
23 december 2019 | 2 minuten leestijd

Ontwikkeling instroom van accountancy talent

Ontwikkeling instroom van accountancy talent
Uit onderzoek van CEA volgt dat het aantal afgestudeerde accountants in de toekomst hoogstwaarschijnlijk zal afnemen, terwijl de vraag naar accountants al hoger is dan het aanbod van afgestudeerden. Het aantal studenten dat met een bachelor- of masteropleiding Accountancy start, is de laatste vijf jaar gedaald. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Het betekent dat er op termijn steeds minder accountants beschikbaar zullen zijn.

Potentieel aan nieuwe accountants daalt
Eerder meldde Accountant.nl dat de vraag naar accountants nu al groter is dan het aanbod van nieuwe accountants. Uit cijfers van DUO blijkt dat de instroom in de bachelor- en masteropleidingen Accountancy afgelopen jaren daalde (zie grafiek). Zo daalde sinds 2014 het aantal studenten dat is gestart met een hbo-bacheloropleiding accountancy met 8%. Bij de accountancy-gerelateerde masteropleiding in het wo verminderde het aantal nieuwe studenten zelfs met 15%.

Gevolgen voor werkdruk accountants
De toenemende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot meer werkdruk. De werkdruk voor (jonge) accountants is al hoog, zo blijkt uit onderzoek van de NBA Young Profs. Vanaf dit jaar publiceert CEA jaarlijks cijfers over de instroom in de accountantsopleidingen en het aantal afgestudeerden (klik hier). In de toekomst zal CEA ook cijfers over het rendement van de accountantsopleidingen publiek maken. Kantoren, opleidingen en beroepsorganisatie kunnen hun beleid hierop afstemmen. De cijfers worden door de NBA gebruikt in het project Inzicht in de Arbeidsmarkt. Bron: https://www.cea.nl/news-and-events/nieuws/2019/zorg-over-voldoende-accountants-in–en-uitstroomgegevens-2019/

Deel dit artikel via