Blogartikel
23 september 2019 | 5 minuten leestijd

Leer de controlepraktijk kennen!

Wat is een controlepraktijk?

Binnen de accountancy kun je kiezen tussen twee richtingen. Je kunt werkzaam zijn binnen een samenstelpraktijk of je werkt binnen een controlepraktijk. Kies je voor de AA-titel? Dan ga je meer uitvoerend te werk door jaarrekeningen op te stellen en richt je je meer op het adviseren van een ondernemer. Kies je anderzijds voor de RA-titel? Dan ben je voornamelijk controlerend bezig en ben je dus werkzaam in een controlepraktijk. Je bent meer gericht op de financiële verslaggeving van een organisatie en de daarbij horende wet- en regelgeving.

RA, Register Accountant
Een Register Accountant houdt zich voornamelijk bezig met controlewerkzaamheden en de financiële verslaglegging hiervan. Vanuit wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële verslaglegging is dit verplicht zodat externe partijen betrouwbare inzichten hebben in de financiële situatie van een onderneming.

Als accountant in de controlepraktijk controleer je of alle inkomsten en uitgaven kloppen. Je controleert bijvoorbeeld of alle afschrijvingen op de juiste manier zijn verwerkt en alle bezittingen goed zijn geregistreerd. Je beoordeelt of de jaarrekening een goed beeld geeft van de financiële positie van de onderneming. Tevens controleer je of de jaarrekening is opgesteld conform wet- en regelgeving. Naast deze eindejaarscontroles voer je ook de interim-controles uit. Bij de interim-controle inspecteer je echter niet de cijfers, maar juist het proces achter de cijfers. Het proces achter de cijfer is zeker net zo belangrijk. Dit komt omdat het proces een bepaalde mate van betrouwbaarheid geeft over de financiële verslaggeving. Denk aan routinematige controles intern zodat cijfers al minder fout gevoelig zijn. Dit reduceert het risico van de account en heeft dus impact op de hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden.

Na de eindejaarscontrole wordt een accountantsverklaring afgegeven. Er zijn vier mogelijke verklaringen die kunnen worden afgegeven:

 • Goedkeurende controle verklaring, de accountant is van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de resultaten.
 • Oordeelonthouding, er is onvoldoende informatie beschikbaar om een oordeel uit te spreken. Er is een vermoeden van onzekerheden of afwijkingen die van materieel belang en van diepgaande invloed kunnen zijn.
 • Verklaring met beperking, dit is een goedkeurende verklaring met uitzondering van een bepaald onderdeel van de jaarrekening. Er is sprake van onzekerheden of afwijkingen. Deze zijn van materieel belang, maar niet van diepgaande invloed.
 • Afkeurende controle verklaring, er is sprake van onzekerheden of afwijkingen. Deze zijn zowel van materieel belang als van diepgaande invloed. Een goedkeurende verklaring is voor alle belanghebbenden van de onderneming de meest wenselijke uitkomst.

Wanneer is een onderneming controleplichtig?
Een onderneming of instelling in Nederland is controleplichtig indien deze voldoet aan twee van onderstaande drie criteria:

 • De onderneming of instelling heeft een omzet van meer dan 12 miljoen euro.
 • De onderneming of instelling heeft een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro.
 • De onderneming of instelling heeft minimaal 50 medewerkers in dienst.

Specialisatie in de accountancy
Als accountant kun je je ook specialiseren in een bepaalde branche door je hier volledig op te richten of cursussen te volgen op een bepaald vakgebied. Met deze specialisatie kun je je als accountant onderscheiden van andere accountants. Enkele voorbeelden van specialisaties zijn:

 • Gezondheidszorg
 • Duurzaamheid
 • Farmacie
 • Agrarisch
 • ICT

Belangrijke regels voor iedere accountant
Als Register Accountant werk je voornamelijk bij de cliënten op locatie. Hier voer je de benodigde controlewerkzaamheden uit. Een klein deel van de werkzaamheden voer je op je eigen kantoor uit. Vaak worden hier de verbeterpunten uitgeschreven in de management letter en het controledossier bijgewerkt en gesloten. Omdat je voor veel cliënten werkt zul je vaak niet meer dan twee weken bij een cliënt op kantoor zitten. Hierdoor zie je erg veel verschillende bedrijven in een korte tijd en leer je veel!

Als accountant heb je inzicht in de financiën van een onderneming. Er worden aan de hand van jouw werk in de onderneming belangrijke beslissingen genomen. Wat is het gevolg hiervan? Bijvoorbeeld dat een bedrijf daardoor nog concurrerender kan zijn of bedrijfsprocessen optimaliseert. Een accountant moeten zich houden aan vijf belangrijke regels:

 • Professionaliteit
 • Integriteit
 • Objectiviteit
 • Vakbekwaamheid
 • Vertrouwelijkheid

Wilt u weten wat wij voor uw kantoor kunnen betekenen? Meld u zich dan hier aan! Neemt u dan persoonlijk contact met ons op! Wij beantwoorden uw vragen graag.

Deel dit artikel via