Blogartikel
24 juni 2024 | 3 minuten leestijd

Het verschil tussen controlling en accountancy

Binnen de financiële wereld kom je al snel termen tegen zoals “controlling” en “accountancy”. Hoewel deze begrippen soms door elkaar heen worden gebruikt, vertegenwoordigen ze verschillende aspecten binnen de financiële wereld. In dit blog wordt het verschil tussen controlling en accountancy duidelijk!

Wat is controlling?
Laten we beginnen met wat controlling nou precies inhoudt. Controlling draait om het beheer van financiële informatie om de prestaties van een organisatie te sturen en te verbeteren. Een controller fungeert als een navigator die het management helpt bij het nemen van beslissingen door middel van gedetailleerde analyses en strategische planning.

Wat zijn werkzaamheden van een controller?

* Budgettering en planning: Controllers zijn betrokken bij het opstellen van budgetten en het plannen van financiële doelen om ervoor te zorgen dat een organisatie haar middelen effectief inzet.
* Financiële analyse: Het uitvoeren van diepgaande analyses van financiële gegevens om trends te identificeren, prestaties te evalueren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen.
* Rapportage: Het creëren van overzichtelijke financiële rapporten en dashboards voor het management om inzicht te verschaffen in de financiële gezondheid van de organisatie.
* Strategisch advies: Controllers verstrekken strategisch advies aan het management op basis van hun financiële analyses en rapporten, waardoor het management weloverwogen beslissingen kan nemen.

Als je nog meer wilt weten over controlling leggen we in ons vorige blog de verschillen uit tussen business- en financial controller, check die hier!

Wat is accountancy?
Accountancy richt zich op externe rapportage en het waarborgen van financiële betrouwbaarheid. Accountants verifiëren de nauwkeurigheid van financiële informatie en het voldoen aan wettelijke vereisten.

Wat zijn werkzaamheden van een accountant?
* Financiële controles: Accountants voeren gedetailleerde controles uit op de financiële gegevens van een organisatie om de juistheid en volledigheid te waarborgen.
* Auditprocessen: Het uitvoeren van audits om te voldoen aan externe rapportagevereisten en het verstrekken van een onafhankelijk oordeel over de financiële positie van een organisatie.
* Naleving van wet- en regelgeving: Zorgen voor naleving van financiële wet- en regelgeving om boetes en juridische gevolgen te voorkomen.
* Financiële verantwoording: Het opstellen van jaarrekeningen en andere financiële verslagen die voldoen aan de geldende standaarden en voorschriften.

 

Het verschil in een notendop
In essentie kan het verschil tussen controlling en accountancy worden samengevat als intern versus extern. Controlling concentreert zich op interne processen, strategieën en rapportage om het management te ondersteunen bij besluitvorming. Aan de andere kant richt accountancy zich op externe rapportage, controles en het waarborgen van financiële transparantie voor externe belanghebbenden. Beide functies zijn echter voor een gezonde en goed functionerende financiële omgeving.

Wil jij alvast een start maken in de controller of accountancy wereld? Start dan om al werkervaring op te doen tijdens je studie! Via Studentpool kan je alvast relevante werkervaring opdoen met een carrièregerichte bijbaan. Zo kan jij de eerste stappen zetten richting jouw carrière als controller of accountant!

Deel dit artikel via