Blogartikel
21 april 2020 | 3 minuten leestijd

Accountants steeds meer achter een beeldscherm

Accountants behoren naast boekhouders, boekhoudkundig medewerkers en financieel specialisten tot de top 10 van beroepsgroepen die in 2019 per werkdag de meeste uren achter een computer werken. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de 15e Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO, een jaarlijks onderzoek dat in 2019 werd uitgevoerd onder ruim 58.000 werknemers van 15 tot 75 jaar (NEA, 2018).

Steeds meer werknemers zitten langdurig achter hun computer. In 2019 zaten 39% van de werknemers 6 uur of langer per werkdag achter hun computer. Dit is al bijna 10% meer dan in 2005. Het langdurig werken achter een computer komt vooral voor bij werknemers tussen de 25 en 45 jaar die werkzaam zijn binnen de kennisindustrie. Zo werkt bijna de helft van hen ten minste 6 uur per dag achter een computer. In 2019 werkte 83% van alle werknemers ten minste een deel van hun werkdag met een computer. In 2005 was dit nog 77%.

Hoogopgeleiden hebben in 2019 het meest gebruik gemaakt van hun computer voor hun werkzaamheden. Dit was gemiddeld 5,5 uur per werkdag. Dat is twee keer zo veel ten opzichte van de laagopgeleiden. Daarnaast is er bij de hoogopgeleiden ook de grootste stijging gemeten. Vergeleken met 2005 zijn de hoogopgeleiden in 2019 een half uur per dag langer op hun computer bezig. Zij geven aan dat deze stijging te maken heeft met de ontwikkelingen in technologie en ICT. Bij werknemers met een laag of middelbaar onderwijsniveau nam het aantal uren computerwerk nauwelijks toe.

Accountants zijn in vergelijking met andere beroepen sterk afhankelijk van een computer. Zo leggen accountants alle werkzaamheden en bevindingen vast in de elektronische klantendossiers, verzamelen zij uit verschillende bronnen informatie, communiceren zij veelal per e-mail met hun klanten en bereiden zij rapportages voor. De hoeveelheid tijd die een accountant achter een computer doorbrengt is daarentegen wel afhankelijk van de fase waarin een opdracht zich bevindt.

Werknemers die dagelijks langdurig achter hun computer werken hebben meer kans op gezondheidsklachten, zoals oogklachten en rugklachten. Wees je daarom bewust van de dergelijke risico’s en probeer het werken achter een scherm te reduceren waar mogelijk, zorg voor afwisseling in werkzaamheden of zorg voor meer beweging gedurende dag.

Deel dit artikel via