Blogartikel
1 mei 2020 | 4 minuten leestijd

Accountants in beweging door het coronavirus

We verkeren momenteel in een bijzondere tijd. Normaal gesproken zitten accountants nu midden in het busy season en zijn zij druk bezig met zowel het controleren als met het samenstellen van de jaarrekeningen. Het coronavirus zorgt bij accountants voor een andere urgentie, zoals het adviseren van klanten omtrent de continuïteit van haar organisatie en het adviseren over de mogelijke steunmaatregelen vanuit de overheid die relevant zijn voor de klant. Wat zijn nog meer aandachtspunten voor de accountant bij het samenstellen en/of controleren van de jaarrekening?

Het coronavirus dwingt de maatschappij om zich aan te passen. Zo is het op dit moment niet wenselijk om dicht bij elkaar te werken, waardoor veel bedrijven ervoor kiezen om vanuit huis te werken. Op afstand werken kan vrij uitdagend zijn. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om even langs de klant te lopen om een aantal vragen te stellen. Het wordt belangrijker om vaste momenten met de klant in te plannen om zo efficiënt mogelijk deze vragen (online) aan hen te stellen.

Echter, is de coronacrisis ook een goede kans om te laten zien dat werken op afstand goed mogelijk is. Zo maken veel kantoren momenteel gebruik van online vergaderen. Vooral in deze tijd kan online vergaderen van grote waarde zijn voor een organisatie. In vergelijking met fysieke vergaderingen kunnen online vergaderingen efficiënter en zakelijker zijn. Het voordeel van online vergaderen is dat er veel reistijd bespaard wordt. Dit komt niet alleen de productiviteit van werknemers ten goede, maar ook het milieu! Deze gedwongen verandering biedt natuurlijk ook voordelen op de lange termijn.

Hoewel het coronavirus pas ruim na het sluiten van het boekjaar de Nederlandse economie raakte, is het belangrijk dat accountants nu scherp kijken naar de mogelijke gevolgen die het coronavirus heeft. Voor de accountant is de liquiditeit van de klant de belangrijkste zorg. Het coronavirus zal niet zozeer impact hebben op de controle van de jaarcijfers uit 2019, maar hoofdzakelijk op de gebeurtenis na balansdatum. Bestuurders moeten in het jaarverslag een uitspraak doen over de toekomstverwachtingen van het bedrijf. Dit is vooral belangrijk als de gevolgen van de coronacrisis serieuze twijfels kunnen oproepen over het voortbestaan van het bedrijf, de continuïteit, in accountantstermen. Bij dreigende discontinuïteit van een organisatie moet de hele jaarrekening opnieuw worden samengesteld. De posten moeten namelijk worden gewaardeerd tegen liquidatiewaarde. Dit is de geschatte verkoopwaarde van het onderdeel bij een gedwongen verkoop. Daarnaast heeft onzekerheid in de continuïteit van de organisatie invloed op de controleverklaring die door de accountant wordt afgegeven. Het is voor de accountant uitermate belangrijk om goed naar de continuïteit te kijken, dit toe te lichten in de jaarrekening en mee te nemen in de verklaring. Indien dit niet adequaat wordt gedaan, is het uiteindelijk mogelijk dat de accountant aansprakelijk wordt gesteld als de onderneming alsnog failliet gaat.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft sinds vorige week een telefonisch meldpunt en een website geopend voor alle vragen die accountants hebben omtrent het coronavirus. Tot nu toe zijn er veel vragen gesteld over de exacte uitvoering van diverse maatregelen vanuit de overheid, zoals de regels rondom het aanvragen van uitstel van belastingbetaling. Tevens informeert SRA haar leden door middel van diverse nieuwsbrieven, de SRA-barometer en biedt SRA haar leden ondersteuning vanuit bureau Vaktechniek. Heeft u zelf vragen omtrent de invloed van het coronavirus op uw organisatie of ter ondersteuning van uw klanten? Maak dan gebruik van het telefonisch meldpunt van het NBA of SRA.

Deel dit artikel via